PROIECTE 2010


Proiecte 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2016 2017 2019 2020
Aceasta pagina de website este confinantata din Fondul Social Europoean prin
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,  Investeste in oameni!

ANUNT DE PARTICIPARE LA EFECTUAREA DE ACHIZITII

Asociatia Institutul Postliceal “Phoenix” urmeaza sa incheie in cadrul proiectului POSDRU/104/5.1/G/78428 “CENTRU REGIONAL DE OCUPARE MOBIL”, un contract pentru  achizitionarea de Servicii de expertiza contabila, cod CPV  71319000-7, in vederea derularii proiectului.
In acest sens, asociatia Institutul Postliceal “Phoenix”, solicita o oferta de pret pentru:
 -Servicii de expertiza contabila pe o perioada de 24 de luni/ 8h/luna ( 01.11.2010-31.10.2012), pentru o valoare totala a proiectului de 2200486 lei.  Serviciile constau in verificarea si avizarea documentelor financiar-contabile ale proiectului la cei 3 parteneri; verificarea si avizarea inregistrarilor contabile, a rulajelor, calculul si inregistratrea contributiilor datorate statului; raspunde pentru cheltuielile eligibile verificate in vederea rambursarii; propune solutii, in domeniul financiar contabil pentru rezolvare problemelor aparute in derularea proiectului. Valoarea totala a serviciului este de 15360,00 lei.

1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică:  achizitie directa, desfăşurată conform OUG 34/2006 .
2. Criteriul  utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare va fi pretul cel mai mic.
3. Limba de redactare a ofertei: română 
4. Preţul ofertei: va fi exprimat  în LEI, fără TVA.
La momentul incheierii contractului,  firma castigatoare trebuie sa prezinte urmatoarele documente:

    1.Carnet de expert contabil, membru CECCAR, vizat la zi.( original si copie conforma cu originalul)
    2.CV-ul in original, impreuna cu anexele in copie conform cu originalul

Termenul limita de depunere a ofertelor: 30.11.2010 ora 16.00.
Informatii suplimentare, pot fi obtinute la adresa de e-mail: mvonica2004@yahoo.com, in atentia Mihaela Vonica, manager de proiect.
Ofertele se vor trimite la nr. de fax: 0264437857 sau la adresa de e-mail: mvonica2004@yahoo.com, in atentia Mihaela Vonica, manager de proiect sau se pot inregistra la secretariatul solicitantului din str. Meseriilor nr. 20, Cluj-Napoca. 
 
Publicat 25.11.2010

 
close

| home | facilitati | echipa | noutati | guestbook | contact |