PROIECTE 2005---------------------Galerie foto


Proiecte 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2016 2017 2019 2020
Program
Leonardo da Vinci MobilitatiRO/2004/PL 93159/E
 
Titlu proiect:
„Competente Europene în Publicitate”
Perioada de derulare:
2005
 
Localizare:
Cluj-Napoca, Romania
El Puerto de Santa Maria, Spania
 
Partener principal:
Institutul Postliceal Phoenix este solicitant în cadrul proiectului, avand responsabilitatea implementarii, monitorizarii si evaluarii proiectului, precum si diseminarea rezultatelor.
Parteneri:
organizatie interemediara: Asociation Amigos de Europa „Leonardo da Vinci” (AELV), Spania
e-mail: info@aelv.org
organizatie de primire: Arte Producciones Exonal SL, Spania
organizatie de primire: Jesytel, Spania
organizatie de primire: PatronCAD SL, Spania
organizatie de primire: Jecomusa (Onda Jerez), Spania
organizatie de primire: Video Verdi SCA, Sapania
 
Scop:
Scopul principal al proiectului este de a dezvolta aptitudini si competente la standarde europene pentru 10 tineri care se pregatesc în domeniul publicitatii în vederea cresterii capacitatii acestora de integrare sociala si profesionala pe piata europeana a fortei de munca.
Obiective:
 • imbunatatirea competentelor si abilitatilor tinerilor conform Standardelor Europene ;
 • promovarea oportunitatilor de sanse egale pentru studenti pentru integrarea sociala si profesionala prin excluderea oricarei disciriminari conform drepturilor omului;
 • promovarea si intarirea educatiei vocationale ca educatie inovatoare;
 • crearea de oportunitati de angajare si cresterea competitivitatii si a spiritului antreprenorial;
 • sustinerea tinerilor ce detin competente profesionale prin imbunatatirea competentelor acestora si dobandirea mobilitatii pe Piata Muncii Internationale;
 • schimb de bune practici referitor la transferul dintre teorie si practica;
 • dezvoltarea comunicarii si lucrului in echipa;
 • dezvoltarea competentelor lingvistice prin invatarea formala, informala si non-formala;
 • asigurarea pregatirii continue profesionale pentru a creste si dezvolta abilitatea tinerilor de a se adapta la noile tehnologii, suporturi media si structuri organizationale;
 • imbunatatirea si implementarea dimensiunii Europene a pregatirii vocationale continue;
 • promovarea cooperarii dintre institutiile de invatamant vocational, cum este scoala noastra, ONG-uri si intreprinderi.
 • dezvoltarea industriei de publicitate din Romania;
 • stabilirea unui schimb intercultural intre Romania si alte tari Europene la al treile nivel de calificare (Invatamant Postliceal).
Beneficiari:
10 cursanti ai Institutului Postliceal "Phoenix":
Axente Ovidiu Radu
Banyay Alexandru Iosif
Botond Palko
Campeanu Joo Emoke
Dascalu Ioana Alexandra
Demian Cristina Maria
Dumea Edgar Nicolae
Naghi Vlad Vasile
Purcel Tiberiu Claudiu
Sabau Mircea Florin
Activitati:
 • selectarea beneficiarilor;
 • realizarea a 2 pliante turistice: unul pentru orasul Jerez si unul pentru orasul El Puerto de Santa Maria in Spania;
 • practica la organizatiile de primire, in domeniul publicitatii;
 • cursuri de limba spaniola atat in tara cat si in Spania;
 • vizite culturale;
 • activitati de diseminare.
Rezultate:

Rezultatele proiectului se concretizeaza în:

 • abilitati si competente la nivelul cerut de standardele europene dobândite de beneficiari, prin practica productiva, în domeniul publicitatii
 • pliant turistic al orasului în care se desfasoara plasamentul
 • pliant de prezentare a companiei de plasament
 • articole si prezentari Power Point despre stagiu
 • pagina pe site-ul institutului dedicata derularii proiectului
close

click pt. marire click pt. marire click pt. marire click pt. marire click pt. marire click pt. marire click pt. marire click pt. marire click pt. marire click pt. marire click pt. marire click pt. marire
| home | facilitati | echipa | noutati | guestbook | contact |