PROIECTE 2010


Proiecte 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2016 2017 2019 2020
Aceasta pagina de website este confinantata din Fondul Social Europoean prin
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,  Investeste in oameni!

ANUNT DE PARTICIPARE LA EFECTUAREA DE ACHIZITII
      

Asociatia Institutul Postliceal “Phoenix” urmeaza sa incheie, in cadrul proiectului POSDRU/104/5.1/G/78428 “CENTRU REGIONAL DE OCUPARE MOBIL” un contract pentru  Protocol cursuri ( hrana) , in vederea derularii proiectului.

In acest sens, asociatia Institutul Postliceal “Phoenix”, solicita o oferta de pret  in vederea  asigurarii
protocolului ( hrana) pentru cursanti pe perioada desfasurarii  a 200 de sedinte de curs/20participanti/sedinta.

Oferta va cuprinde urmatoarele produse:


Cod CPV

Denumire produse

Cant/ sedinta curs

15981200-0

Apa minerala

5l

15981100-9

Apa plata

5l

1582

 Piscoturi si biscuiti; produse de patiserie si de cofetarie conservate

2kg

Perioada de derulare a contractului este de 16 luni.
Valoarea totala a contractului este de 6.000 lei, fara TVA.
1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică:  achizitie directa conform OUG 34/2006.
2. Sursa de finanţare a contractului de furnizare care urmează să fie atribuit: Proiect finanţat din fonduri structurale europene nerambursabile – FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
3. Criteriul  utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare va fi oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic, sub-criteriile fiind: pretul, cantitatea, varietatea, termenele de livrare si termenele de plata.
4. Limba de redactare a ofertei: română 
5. Preţul ofertei: va fi exprimat  în LEI, fără TVA.

La momentul incheierii contractului, firma castigatoare trebuie sa prezinte urmatoarele documente:
1.Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, din care sa rezulte adresa actual si obiectul de activitate ( copie conforma cu originalul)
2.Certificatul de inregistrare fiscala( copie conforma cu originalul)

Termenul limita de depunere a ofertelor: 28.06.2011 ora 16.00.
Informatii suplimentare, pot fi obtinute la adresa de e-mail: mvonica2004@yahoo.com, in atentia Mihaela Vonica, manager de proiect.
Ofertele se vor trimite la nr. de fax: 0264437857 sau la adresa de e-mail: mvonica2004@yahoo.com, in atentia Mihaela Vonica, manager de proiect.

Publicat: 14.06.2011

   
close

| home | facilitati | echipa | noutati | guestbook | contact |