PROIECTE 2010


Proiecte 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2016 2017 2019 2020
Aceasta pagina de website este confinantata din Fondul Social Europoean prin
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,  Investeste in oameni!

ANUNT DE PARTICIPARE LA EFECTUAREA DE ACHIZITII

Asociatia Institutul Postliceal “Phoenix” urmeaza sa incheie, in cadrul proiectului POSDRU/104/5.1/G/78428 “CENTRU REGIONAL DE OCUPARE MOBIL” un contract pentru  Echipamente informatice ( Computere portabile), in vederea derularii proiectului.

In acest sens, asociatia Institutul Postliceal “Phoenix”, solicita o oferta de pret pentru  Echipamente informatice (Computere portabile), cod CPV 30213100-6, conform tabelului de mai jos:

Denumire produs

Buc

Caracteristici

Computer portabil

6

Procesor: Intel Pentium Dual Core
Capacitate HDD: 320
Frecventa procesor (GHz): 2.3
Memorie RAM: mai mare de 2 GB
DVD-RW
Soft WINdows, antivirus
Mouse, geanta

1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică:  achizitie directa conform OUG 34/2006.
2. Sursa de finanţare a contractului de furnizare care urmează să fie atribuit: Proiect finanţat din fonduri structurale europene nerambursabile – FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
3. Criteriul  utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare va fi oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic, sub-criteriile fiind: pretul, termenele de livrare si termenele de plata.
4. Limba de redactare a ofertei: română 
5. Preţul ofertei: va fi exprimat  în LEI, fără TVA.

La momentul incheierii contractului, firma castigatoare trebuie sa prezinte urmatoarele documente:
1.Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, din care sa rezulte adresa actual si obiectul de activitate ( copie conforma cu originalul)
2.Certificatul de inregistrare fiscala( copie conforma cu originalul)

Termenul limita de depunere a ofertelor: 25.06.2011 ora 16.00.

Informatii suplimentare, textul anunturilor si conditiile de vizibilitate solicitate de finantator impreuna cu semnatura, pot fi obtinute la adresa de e-mail: mvonica2004@yahoo.com, in atentia Mihaela Vonica, manager de proiect.

Ofertele se vor trimite la nr. de fax: 0264437857 sau la adresa de e-mail: mvonica2004@yahoo.com, in atentia Mihaela Vonica, manager de proiect.

Publicat: 10.06.2011
   
close

| home | facilitati | echipa | noutati | guestbook | contact |