PROIECTE 2010


Proiecte 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2016 2017 2019 2020
Aceasta pagina de website este confinantata din Fondul Social Europoean prin
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,  Investeste in oameni!

ANUNT DE PARTICIPARE LA EFECTUAREA DE ACHIZITII
      

Asociatia Institutul Postliceal “Phoenix” urmeaza sa incheie, in cadrul proiectului POSDRU/104/5.1/G/78428 “CENTRU REGIONAL DE OCUPARE MOBIL” un contract pentru achizitionareade Servicii de reparare si Intretinere computere personale ( inclusiv periferice), in vederea derularii proiectului, pe perioada 15.11.2011-31.10.2012.

In acest sens, asociatia Institutul Postliceal “Phoenix”, solicita o oferta de prêt pentruServicii de reparare si Intretinere computere personale ( inclusiv periferice) cod CPV 5032, pentru 3 computere utilizate in activitatea administrativa si 21 de computere portabile utilizate in activitatea de formare: serviciilede intretinere vor consta in activitati de instalare si reinstalare software si devirusare periodica. Softul utilizat este MS Office.

1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică:  achizitie directa conform OUG 34/2006.
2. Sursa de finanţare a contractului de furnizare care urmează să fie atribuit: Proiect finanţat din fonduri structurale europene nerambursabile – FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
3. Criteriul  utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare va fi oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic, sub-criteriile fiind: pret, timpul de interventie, termenele de plata.
4. Limba de redactare a ofertei: română
5. Preţul ofertei: va fi exprimat  în LEI, fără TVA.

 

Termenul limita de depunere a ofertelor: 10.11.2011 ora 16.00.

Informatii suplimentare, textul materialelor tiparite si conditiile de vizibilitate solicitate de finantator impreuna cu semnatura, pot fi obtinute la adresa de e-mail: mvonica2004@yahoo.com, in atentia Mihaela Vonica, manager de proiect.

Ofertele se vor trimite la nr. de fax: 0264437857 sau la adresa de e-mail: mvonica2004@yahoo.com, in atentia Mihaela Vonica, manager de proiect.

 

Publicat: 02.11.2011

   
| home | facilitati | echipa | noutati | guestbook | contact |